Velkommen til DFGK

GENERALFORSAMLING I DFGK.

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30.

Sted: Sdr. Omme Rytterklub, Herningvej 30. 7260 Sdr. Omme.

Dagsorden i flg. Vedtægter for DFGK.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden eller bestyrelsen for de enkelte Gård Klubber i hænde, senest 10 dage før Generalforsamlingen.

DFGK`s bestyrelse.

De forenede Gård Klubber er en sammensætning af lokale gårde.

Formålet med klubben er at give medlemmerne gode og sikre forhold at dyrke deres sport under, samt at udbrede kendskabet til ridesporten.

DFGK afholder 6-8 stævner på årsbasis. Disse stævner er en blanding af debutant og klubstævner. Følg os også på facebook

Facebook