Klubben

DFGK er en sammenslutning af flere gårde, derfor er der ingen fast adresse.

Klubben har eksisteret i sin nuværende form siden 2013. Frem til 2013 var gårdene drevet 100% selvstændigt.

D. 28. december 2011 blev presset øget mod de ryttere som var medlem af DRF, der samtidig startede træningsstævner uden for DRF’s regi. Det betyder at vi var nødt til at gøre noget hurtigt for at imødekomme alle de ryttere som var kommet i klemme. Der var heldigvis stor opbakning til at vi skulle starte en “klub” op, dog i en lidt anden konstellation end den man normalt kender. D. 13. januar 2012 var der så møde omkring en eventuelt sammensætning af en “paraplyklub”, et brev blev sendt til DRF d. 2. april 2012 med et forslag omkring driften. Der blev efterfølgende afholdt mange møder for at efterkomme krav fra alle sider, et møde med DRF blev afholdt d. 16. oktober 2013, udfaldet herfra var utrolig positivt og vi fik grønt lys til at vi kunne sende en optagelsesansøgning til DRF. Vi skulle naturligvis først afvikle den obligatoriske Stiftende generalforsamling, den blev afviklet d. 5 november 2013 med stor succes og kæmpe opbakning.

Ejerforhold: DFGK ejes af dens medlemmer.                                                    Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund som hører under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love og reglementer. Bestyrelsen, der er sammensat af frivillige, vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for klubben og dens medlemmer. I klubben er der stor fokus på sikkerhed, og vi er alle fælles om at sikre en sikker adfærd på klubbens område og i den daglige omgang med hestene. I klubben vil vi alle gøre vores bedste for at du kan dyrke dine interesser indenfor ridesporten under sikre og trygge forhold. Kun sammen er vi stærke og kun sammen kan vi skabe de rammer og den klubånd, der er med til at gøre hver dag sammen med hestene til en god og lærerig dag.