Regler

DFGK`s formål er:
– At sikre, at ”Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport” til enhver tid efterleves – At skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i ridestævner – At sikre, at bestemmelserne i Dansk Ride Forbunds, Den Internationale Olympiske Komites (IOC), FEI og Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) love og regler overholdes og fastlægge regler for idømmelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelser.
Det er i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement ikke muligt at forudse alle hændelser ved ridestævner. Såfremt der ved en speciel hændelse ikke findes en regel, eller såfremt fortolkning af en regel i det foreliggende tilfælde ville føre til en indlysende uretfærdighed, er det de ansvarlige officials pligt at træffe en afgørelse baseret på almindelig sund fornuft og fair play, og under samtidig hensyntagen til at afgørelsen ligger så tæt som mulig op ad intentionerne i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement og er i overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds værdisæt:
– Sikkerhed først – Hæderlighed – Harmoni – Dygtiggørelse – Passion

Vi gør opmærksom på, at det kun er tilladt for klubber under Dansk Ride Forbund samt stævnearrangører med særlig tilladelse at anvende Dansk Ride Forbunds reglement ved stævner eller lign. arrangementer.

 

Skriv et svar